Optagelse af nye børn

Optagelse i børnehaven

Optagelse i Specialbørnehaven foregår via Holbæk kommunes Familiecenter, der vurderer, indstiller og bevilliger en plads hos os.

I er som forældre og fagpersoner altid velkomne til at rette henvendelse med spørgsmål, og I er meget velkomne til at komme på besøg, for at se børnehaven og få en snak om, hvad det er vi kan tilbyde.

I forbindelse med indstilling til plads i Specialbørnehaven er det muligt at søge om transport til og fra barnets folkeregisteradresse. Bevillingen gives via Familiecenteret.

                                                           

Modtagelse af nye børn

Når et barn er indstillet til en plads i børnehaven, kontakter vi forældrene for at aftale dato for besøg for forældrene og barnet i børnehaven, samt et evt. hjemmebesøg. Disse vil finde sted inden barnet begynder i børnehaven.

Vi har gode erfaringer med hjemmebesøg, hvor vi oplever barnet i hjemmemiljøet, og hvor vi fortæller forældrene om børnehaven og får informationer om barnet fra forældrene. Desuden planlægges barnets indkøring i børnehaven og evt. befordring.

De første tre måneder barnet går i børnehaven, betragter vi som en observationsperiode, hvorefter personalet tager stilling til barnets fremtidige stue placering.

Inden for den første måned efter barnets start, afholdes et opstart møde med forældre, de tilknyttede pædagoger, fysioterapeuten og talepædagogen. Formålet er at byde velkommen, at lære hinanden at kende,  etablere tryghed, samt afklare forventninger.

Barnet får sin egen kontaktbog. Her skives dagligt af personalet om barnets oplevelser i børnehaven. Vi prioriterer også  at vise og dokumentere hverdagen, via fotos. Det er en god ide, når forældre skriver lidt om barnets oplevelser i hjemmet, som vi efterfølgende kan spørge ind til og snakke med barnet om.

Kontaktbogen bliver også brugt til beskeder, spørgsmål, information og andet der er relevant i samarbejdet omkring barnet.