Spiretårnets værdigrundlag

 

Grundlæggende opfatter vi barnet som et ligeværdigt individ og vi respekterer barnets behov og følelser.

Som udgangspunkt arbejder vi ud fra den tanke, at hvert barn er unikt med hver sit udviklingspotentiale.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor det er relationen til barnet, der er det bærende element.

Via relationen bliver det muligt at imødekomme, støtte, guide og motivere barnet til at turde tage det næste trin i udviklingsspiralen.

Forældrene til barnet er dem der kender barnet bedst. Forældrene er derfor vores ”eksperter”, når vi møder barnet, og når vi tilrettelægger det pædagogiske tilbud til barnet.
 

Overordnet har vi opstillet følgende udviklingsmål :

 • At imødekomme og motivere barnets lyst og evne til at kommunikere med sin omverdenen.
   
 • At stimulere og videreudvikle barnets nysgerrighed og gå-på-mod.
   
 • At opmuntre, guide, og aktivt deltage i barnets legeudvikling.
   
 • At motivere, støtte og guide børnene i tilegnelse af sociale omgangsformer.
   
 • At understøtte og stimulere barnets omverdensbevidsthed.
   
 • At stimulere, styrke og videreudvikle barnets motorik.


Hvordan gør vi det:

Vi er delt op i tre stuer, blå, rød og grøn stue. Barnet er primært tilknyttet en stue og har derved stuens pædagoger som primærpædagoger.

Vi arbejder tværfagligt, det vil sige at pædagoger, talepædagog og fysioterapeut sammen planlægger og tilrettelægger arbejdet.

Handleplaner bliver udarbejdet i samarbejde med forældrene.