Fysioterapeut

Fysioterapeutens arbejde består bl.a. i at vurdere det enkelte barns motoriske og perceptuelle udviklingsniveau. Det enkelte barn tilbydes fysioterapi, individuelt eller gruppevis, afhængig af barnets handicap. Hvor mange timer det enkelte barn tilbydes, vurderes ud fra barnets behov set i sammenhæng med de øvrige børns behov.

Træningen kan forekomme på små hold, fx mundmotorik, finmotorik, sansemotorik etc.

Fysioterapeuten arbejder i hverdagen tæt sammen med pædagogerne og talepædagogen for herigennem at tilrettelægge, hvordan barnet bedst hjælpes videre i dets udvikling, indenfor alle områder. Det er vigtigt at stimulere barnet svarende til barnets aktuelle udviklingstrin.

I børnehaven søger vi at skabe situationer, der får barnet til at udforske sine egne motoriske/perceptuelle muligheder og videreudvikle disse færdigheder gennem leg. Al træning tager udgangspunkt i barnets motivation, interesser og behov.

Fysioterapeuten yder vejledning til pædagoger såvel som forældre.

Fysioterapeuten er desuden med til at finde egnede hjælpemidler til barnet, samt udarbejde skriftlige ansøgninger til kommunen.

Desuden kan fysioterapeuten deltage i lægefaglige besøg, hvis det har relevans.