Talepædagog

Talepædagogen skal – i samarbejde med forældre og de øvrige faggrupper , være med til at fremme det enkelte barns kommunikative og sproglige udvikling

Det er således talepædagogen der vurderer barnets aktuelle kommunikative og sproglige kompetencer. Samt medvirker til en afdækning af barnets forudsætninger (motorisk, socialt m.m.) for fortsat udvikling.

Talepædagogen medvirker i tilrettelæggelsen – og til dels i udførelsen – af de individuelt rettede tiltag. Herunder i udformningen/anskaffelsen og anvendelsen af de hjælpemidler, der måtte være nødvendige, for at imødekomme og udnytte barnets udviklingspotentiale.

                                                           

Arbejdet med at støtte barnet i tilegnelsen af nye kommunikative og sproglige færdigheder, kan foregå som individuel undervisning, som undervisning/leg i mindre grupper under deltagelse af flere faggrupper eller være en integreret del af barnets daglige udveksling med omverdenen.

Evnen til at kommunikere udvikles, når barnet oplever at kommunikationen lykkes. Det vil sige, når vi forstår det, barnet ønsker at udtrykke, og når vi kommunikerer med barnet således, at han/hun forstår det vi udtrykker. Det gælder uanset om barnet er i stand til at tale, bruger lyde, kommunikerer ved hjælp af talemaskine, tegn, mimik, billeder eller kropsholdning.

Vi er bevidste om at møde barnet, der hvor han/hun er i sin sproglige udvikling. Vi prøver dagligt at give barnet mange oplevelser, hvor kommunikation lykkes, og vi skaber situationer, der fremmer lysten til at kommunikere.

Tegn-til-tale er en integreret del af sproget i børnehaven, så børnene oplever det som en ligeværdig måde at kommunikere på.