Forældremøder


Vi afholder 1 forældremøde årligt. Her er der valg til forældrerådet.

Forældregruppen har en stor indflydelse på indholdet af forældremødet.