Visitering til skole

I perioden september-november, det år barnet fylder 6, afholdes der et status og visitationsmøde, hvor barnets forældre, primærpædagoger, talepædagog, fysioterapeut, samt de relevante samarbejdspartnere bliver inviteret.

Før mødet udarbejder primærpædagogerne, talepædagogen og fysioterapeuten en skriftlig rapport om barnets udviklingsstandpunkt, der sammen med andre relevante udredninger og eller vurdering ligger til grund for skoleplaceringen.

Det er skolelederen i det lokale skoledistrikt, der er ansvarlig for visiteringen til det tilbud, der vurderes bedst egnet ud fra de foreliggende beskrivelser og vurderinger.