Behandlingsmøder

Den måned, barnet starter i børnehaven, afholder vi det første møde med forældrene; vi kalder det for et opstartsmøde. Familien har her mulighed for at præsentere sig selv og barnet. Børnehaven præsenterer sig via pædagoger, talepædagog, fysioterapeut .Mødets primære formål er af afdække forventninger, samt  hvad der er vigtigt at arbejde med den næste periode.

Vi holder 3 kvartalsmøder om året. Til et kvartalsmøde indkalder stuepersonalet forældrene. Mødet varer ca. 1 time og holdes i tidsrummet kl. 13.00-15.00. Som udgangspunkt deltager: primærpædagogerne, forældrene.  Talepædagog og fysioterapeut deltager efter behov.

En gang årligt holder vi et statusmøde, og ca. en uge før mødet modtager forældrene en statusrapport, der beskriver barnets aktuelle udviklingsniveau. Til statusmødet inviterer vi de relevante eksterne samarbejdspartnere, sagsbehandler, psykolog, hjemmevejleder, læge m.m. Det er til statusmøderne at spørgsmålet om revisitering bliver behandlet.  Vi tager stilling til, om barnet stadig er velplaceret i børnehaven eller om der er grundlag for at visitere til at andet tilbud.