Leg

Leg og glæde er en vigtig del af barndommen. Børn leger, fordi det er stimulerende, men legen er ikke vilkårligt tidsfordriv. Gennem leg lærer børn at beherske både deres indre og ydre verden. Børn fødes med en vis portion nysgerrighed, der er en vigtig forudsætning for leg.

Ikke alle børn formår, af forskellige årsager, at benytte denne evne. Her må vi som pædagoger, gå ind på det enkelte barns niveau og pirre barnets nysgerrighed og fantasi.

Glæde er en vigtig forudsætning for oplevelsen af, at have en god og udviklende barndom. Glæden og spændingen er en afgørende del af det at skabe motivation for og lyst til at tage det næste skridt på vejen. Det er derfor en af grundstenene i vores kontakt til og relation til børnene.