Forældresamarbejde

Specialbørnehaven har et forældreråd bestående af 3 forældrerepræsentanter, en medarbejderrepræsentant og lederen. Forældrerådet afholder 2 -3  møder årligt.

Vi opfatter forældrene som de centrale personer i barnets liv og dem der kender deres barn bedst af alle. Vi ønsker en åben dialog i samarbejdet om børnene. Via den daglige kontakt, barnets kontaktbog og formaliserede møder samarbejder vi med forældrene omkring det enkelte barn med fokus på barnets trivsel og udvikling.

Vi vil gerne medvirke til at arrangere aftener, hvor forældre og pædagoger mødes omkring et relevant emne, som kan styrke forståelsen og det faglige arbejde for det enkelte barn og dets familie.