Pædagogik

Vi ønsker at give børnene oplevelser, som udvikler forståelse og indsigt i den verden de lever i. Vi tager meget på ture, i skoven, til vandet, i byen, på biblioteket eller til aktuelle kulturtilbud beregnet til børn. Vi er ude at lege stort set hver dag, uanset vejr.

Vores hverdag er bygget op omkring genkendelighed og forudsigelighed, som en forudsætning for at skabe den nødvendige tryghed.

Hverdagen bliver struktureret omkring planlagte aktiviteter som; samling, sang og musik, leg/ aktivitet eller struktureret individuel aktivitet for det enkelte barn, frokost, tid til at hvile, frugt og ude leg.
 

                                                              

Aktiviteter

I perioder kan aktiviteterne/ oplevelser være relateret til årstidsbestemte traditioner f.eks. fastelavn, påske eller jul.

Vi holder traditionel fastelavnsfest i februar måned. Her gør vi særligt ud af at klæde os ud, synge fastelavns sange, leger fastelavnslege og spiser godter fra tønden. Til påske klipper vi påske pynt, sår karse, leger sanglege og holder fælles påskefrokost både børn og personale.

Hele december fejrer vi jul, med de dertil hørende aktiviteter: at klippe, klistre, pynte op og udforme gaver.  Juletræet hentes af en gruppe børn i skoven, og der er også fælles julefrokost for børn og personale. Sidste år fik børnene besøg af en julemand, der delte godter ud.

I andre perioder er aktiviteterne relateret til et bestemt emne som f.eks. ”Spire”, ”Sommerfugle”, ”Æbler” eller ”Hænder og fødder”. Aktiviteterne er også her tilrettelagt med udgangspunkt i og målrettet børnenes forskellige udviklingstrin, nysgerrighed eller interesse.

Fødselsdag er en ganske særlig dag for det enkelte barn, også I børnehaven vi vil gerne fejre barnet i børnehaven med sang, flag og fest på stuen.

Tryghed

Vi er meget opmærksomme på at skabe en tryg og positiv atmosfære for det enkelte barn som udgangspunkt for barnets mulighed for udvikling.

Barnet har sin base og daglige rutine på den stue, barnet går på. Der planlægges også faste skemalagte aktiviteter på tværs af stuerne. Aktiviteterne målrettes børnenes forskellige behov og udviklingsniveau.

Pt. har vi et skovhold, der tager ud og oplever skov og natur en gang ugentlig. Vi har et Sanse-Integrationshold der benytter sig af en stor gymnastiksal på skolen. Vi har et svømmehold der benytter varmtvandsbassin. Vi arbejder med et førskolehold, der øver og træner i kommende skolefærdigheder. Vi har et hold der fokuserer på stimulering af mundmotorik med henblik på den sproglige udvikling.

Aktiviteterne er tilpasset børnegruppen og de ressourcer vi råder over.

Vi arbejder med visualisering og dags-og-uge- skemaer i forhold til de børn, der profiterer af det. Vi arbejder Teach- inspireret i forhold til børn med autismespektrumforstyrrelser. Vi arbejder med Pecs – bøger for at give børnene bedre mulighed for at kommunikere omkring egne ønsker og behov.

Vi arbejder med totalkommunikation, konkreter m.m. og er meget opmærksomme på at møde barnet der, hvor barnet er.